ADEFP Associació

QUÈ ÉS, COM ÉS I PER QUÈ S’HA CREAT ADEFP?

L’Associació d’Ensenyament de Formació Professional (ADEFP)

neix amb la finalitat de fomentar la Formació Professional en l’àmbit educatiu, aglutinar el màxim nombre de centres i entitats que imparteixen formació professional reglada i no reglada, facilitar la relació i l’intercanvi de criteris i tenir representativitat amb una veu única davant les Administracions educatives, les entitats privades i la societat.

Valorem els avenços que s’han fet en el desenvolupament i la implantació de la Formació Professional, però entenem que encara queda molt de treball per arribar als objectius de situar aquests ensenyaments a l’alçada d’altres opcions educatives, així com en la tasca de millorar la relació entre les empreses i els centres, i establir noves formes de col·laboració que donin més valor a la seva activitat conjunta.

Aquesta iniciativa aspira també a què els futurs professionals de l’educació tinguin una formació més competitiva, més adient amb les necessitats de les empreses, que els centres d’ensenyament puguin donar una resposta cada vegada més efectiva a les necessitats de les empreses del seu entorn, especialment les pimes.

Hi ha moltes maneres d’incrementar la col·laboració entre els centres de Formació Professional i les empreses:

  • transferència de coneixement

  • formació dels treballadors de les empreses

  • projectes conjunts d’innovació

  • ús compartit d’equipaments

  • col·laboració en l’actualització d’alumnat i professorat

  • col·laboracions per a la dotació d’infraestructures; etc.

L’Associació aspira a trobar noves formes de relació dels centres de Formació Professional amb el seu entorn empresarial, en el camí d’afavorir la inserció laboral dels joves que assoleixen les diverses titulacions de FP.

I aquest és el punt de partida de l’Associació d’Ensenyament de la Formació Professional. Un grup de persones i de centres que coneixem i estimem aquests ensenyaments i que volem dedicar tota la nostra il·lusió i el nostre esforç a treballar per un objectiu que paga la pena, potenciar i fomentar la Formació Professional i dotar-la de noves eines de desenvolupament.