Organizació

La Junta Directiva actual està formada per tres membres, que treballen de forma coordinada amb la voluntat d’implementar el Pla Estratègic de l’Associació.

La Junta Directiva està oberta a l’ampliació per afavorir així la seva renovació gradual i progressiva, de tal manera que els diversos centres que integren l’Associació i que ho desitgin, puguin intervenir en la direcció.

Les persones són importants en qualsevol organització, i de la seva motivació i implicació en el projecte depèn el resultat dels seus objectius estratègics. Però això no obstant, aquesta Associació vol posar èmfasi en el paper dels centres educatius. Han de ser ells els seus autèntics protagonistes, de tal manera que els membres de la Junta Directiva són per damunt de tot els representants dels seus centres de procedència.

Estructura actual: Junta Directiva